FR  |  NL  |  EN 
Katal Resilience

KATAL RESILIENCE


Het project :


Het Katal-Resilience-project biedt vrouwelijke slachtoffers van seksueel, fysiek en / of verbaal geweld technieken en verdedigingstools op basis van de Katal-methode.
Vanuit een leerplan gespreid over meerdere sessies bieden we veilige, empathi-sche en omvattende therapeutische begeleiding, gericht op verschillende doelstel-lingen: Therapeutisch - Mentaal - Sociaal.
De aangeleerde technieken bevorderen de veerkracht en zijn toegankelijk voor alle vrouwen, ongeacht hun leeftijd en fysieke capaciteit.
Het Katal-Resilience Project wil daarom twee elementen combineren: Katal en veerkracht- en wederopbouwwerk voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van fysiek, seksueel en / of verbaal geweld.


Onze doelen :


Het primaire doel van het Katal-Resilience-project is het voorkomen van geweld, om vrouwen te helpen zichzelf weer op te bouwen na een traumatische ervaring van seksueel, fysiek en / of verbaal geweld. Het is daarom een kwestie van het zelf-verdedigingsgedrag van vrouwen aanleren door de beoefening van Katal, om het ontstaan van strijdlust, een gevoel van zelfbeheersing en assertiviteit te bevorde-ren, waardoor ze een progressief werk van veerkracht en identiteitsreconstructie.
De secundaire doelstelling van het project is om via fysieke en / of verbale zelfver-dediging deel te nemen aan de toenemende mobilisatie van initiatieven en eisen tegen geweld tegen vrouwen. Het Katal-Resilience-project wil bijdragen tot een bewustwording die een evolutie van cultuur mogelijk maakt, door de zelfverdedi-ging van vrouwen te verankeren in maatschappelijke zeden, dankzij een aange-paste pedagogie.
Copyright © Katal Defense 2010 to 2024 - Tous droits réservés. Created by Easy Services