FR  |  NL  |  EN 
Katal Resilience

De visie van Katal-Résilience voor de samenleving omvat verschillende assen :

Multidisciplinariteit


De therapeutische benadering van Katal-Résilience gaat ervan uit dat de slachtof-ferzorg alomvattend is en verankering vereist in de verschillende soorten onder-steuning die door de bestaande organisaties worden geboden. Het vult ze op voor-delige wijze aan met een therapeutische benadering van het lichamelijke en erva-ringsgerichte type, in lijn met bestaande therapeutische lijnen en met het oog op wederzijdse versterking.

Samenwerking


Deze multidisciplinaire visie veronderstelt een nauwe samenwerking met de pre-ventie- en opvangcentra. Omwille van de therapeutische relevantie zou de registra-tie van vrouwen alleen via dit netwerk gebeuren, met de zekerheid dat de bio-psycho-sociale monitoring op hun niveau wordt gehandhaafd.

Discretie en beroepsgeheim


De lessen worden gegeven in een welwillende omgeving, met de zekerheid van totale discretie van de kant van de begeleidende instructeurs.
Zowel de begeleiding als de deelnemers hechten waarde aan vertrouwelijkheid met betrekking tot de inhoud van de cursussen, het delen en de ervaringen, zowel met naasten als met het ondersteuningsnetwerk.

Alleen op verzoek van de deelnemers blijven we beschikbaar en staan we open voor overleg met centra die ons willen ontmoeten voor klinische uitwisselingen.


Copyright © Katal Defense 2010 to 2024 - Tous droits réservés. Created by Easy Services